Sony

O společnosti Sony DADC

Pokud sis někdy koupil či koupila CD, DVD nebo BD s hudbou, filmem nebo hrou, je téměř jisté, že ses s naší prací už setkal/a. Jen o tom možná vůbec nevíš…


Naším posláním je poskytovat špičková a inovativní řešení, která udržují naši pozici předního poskytovatele služeb v zábavním průmyslu i mimo něj. S podporou více než 30leté vášně pro dokonalost se snažíme dosáhnout co největší spokojenosti našich zákazníků.


Na český trh vstoupila Sony DADC v roce 2010 založením kompletačního a logistického centra u Štěnovic na okraji Plzně. Dalšími významnými milníky působení Sony DADC v České republice bylo otevření evropského centra sdílených služeb v Plzni v roce 2012. V roce 2017 byla otevřena pražská kancelář působící v rámci evropského centra sdílených služeb.Věděl/a jsi, že v Sony DADC:

 • zkompletujeme v hlavní sezóně až 1 milion disků denně?
 • odbavíme v hlavní sezóně až 40 kamionů za den?
 • máme k dispozici 18 000 paletových pozic pro skladování?
 • skladujeme pro zákazníky celkem 3 miliony hotových výrobků
 • se našim klientům staráme o pohledávkové účty v celkové výši přes 250 milionů Euro (6,3 miliardy Kč)?
 • zákaznický servis našeho plzeňského Centra sdílených služeb pošle každý měsíc do výroby průměrně 5 milionů disků napříč formáty?
 • vyřídíme měsíčně okolo 900 požadavků na IT z businessu i od klientů v Evropě?

Špičkou v oboru jsme se stali především díky našim zaměstnancům. Každý z nich má svůj podíl na úspěchu společnosti a my jsme si toho dobře vědomi. Jsme pyšní na to, jak kvalitní práci dohromady odvádíme, a stále se snažíme posouvat naše standardy tak, abychom se zlepšili.

 

Sony
Sony
Sony
Sony
MYSLÍME ZELENĚ

MYSLÍME ZELENĚ

Myslíme zeleně

Stojíme si za tím, že ochrana životního prostředí je jedním z hlavních úkolů, kterými se všichni musíme zabývat. Přístup Sony DADC k environmentálním otázkám se odráží v tom, že stále hledáme rovnováhu mezi technologickými potřebami lidstva a přírodou.

Zákazníkům nabízíme servis nejvyšší kvality i při zachování zodpovědného využívání zdrojů a snižování spotřeby energie. Naši zaměstnanci se vzdělávají v oblasti ochrany životního prostředí, neboť si všichni plně uvědomujeme spojitosti mezi průmyslem, ve kterém pracujeme, a životním prostředím.

Protože jsme si vědomi odpovědnosti vůči naší planetě, dodržujeme tři hlavní ekologické principy:

1. Pečlivě hlídáme dopad produkce na životní prostředí.

Sony DADC je k ochraně životního prostředí vázáno normou ISO 14001:2004, která zahrnuje především environmentální management. Ten snižuje dopady činností na životní prostředí, čímž přispívá ke zlepšení životního prostředí (sleduje se především možné znečištění vody, spotřeba elektřiny, používané chemikálie a probíhá pečlivá kontrola odpadu).

2. Recyklujeme a zvyšujeme využitelnost zdrojů, neplýtváme.

Ekologické smýšlení se odráží v celém cyklu naší produkce – od materiálů, které používáme, recyklujeme a znovu využíváme ve výrobě, až po ztenčování obalů, které zaberou méně místa, díky čemuž při přepravování využijeme místo efektivněji a spotřebujeme méně energie. Veškerá elektřina, nutná pro náš provoz, pochází z obnovitelných zdrojů. Devadesát osm procent odpadu, který od nás odchází, je následně recyklován pro další využití. Jde především o papír, dřevo a plasty.

3. Kontrolujeme materiály, s nimiž pracujeme.

Uvědomujeme si, že výběr materiálů a látek, s nimiž pracujeme, ovlivňuje dopad naší činnosti na životní prostředí. Proto striktně dodržujeme předpisy o používání škodlivých látek.

Green Partner Program

Uvědomujeme si, že výběr materiálů a látek, s nimiž pracujeme, ovlivňuje dopad naší činnosti na životní prostředí. Proto striktně dodržujeme předpisy o používání škodlivých látek.

Chováme se zodpovědně

One fit Sony DADC je specifický benefitní program, který nabízí benefity ve čtyřech oblastech:

 • Prevence

  např. masáže, workshop „Bolavá záda“

 • Sport a zábava

  např. volné bruslení, vstupenky do kina, vstupenky do Techmanie, abonentky do divadla

 • Zdraví

  např. permanentky do bazénu, vitamíny

 • Osobní růst

  např. přednáška „Zdravý životní styl“

Některé benefity jsou slosovatelné, jiné mohou využít všichni zaměstnanci.

Sony
Nastavení cookies